Arayın:+90 (212) 505 0 505  E-posta: leras@leras.com.tr

TOPTAN DANTEL VE DANTEL RET?C?L???

Toptan Dantel
Ana uzmanl?k alan?m?z olan Dantelin Leras olarak Toptan Dantel imalat?s?y?z. 25 y?ld?r ayn? konuda hizmet veren firmam?z Toptan Dantel ve Dantel ?malat?s? denildi?inde akla ilk gelen firmad?r. 1000lerce e?it rn e?itlili?imiz aras?nda Dantellerin yeri her zaman ayr?d?r. Sezon trendlerine gre renkleri, dokular?, ???lt?lar?, desenleri de?i?en dantellerimiz firmam?z?n gzdeleridir.

?mal etti?imiz dantelleri Trkiyenin ve Dnyan?n en prestijli tekstil firmalar?na Zara, Mango, LCW, Oysho, Trendyol, Asos, H&M Dantel reticisi oldu?umuz iin en rekabeti fiyatlar? vermeyi taahht ediyoruz.

Di?er bir zelli?imiz ise Trkiyenin en byk dantel kuma? stokuna sahip olmam?zd?r. Toptan dantellerimizi stoklarken geni? AR-GE al??malar? yaparak ve AR-GE departman?m?zda al??an ekip arkada?lar?m?z ile trendleri takip ederek rnlerimizi stoklu olarak haz?r bekletiyoruz.

Dantel ?malat?nda M?terilerimize Yeni Koleksiyon Deste?i Veriyoruz

En son kad?n al??anlar?m?zdan esinlenerek olu?turdu?umuz ve dantellerimizin isimlerine yine kad?n al??anlar?m?z?n ismini verdi?imiz 24 paradan olu?an koleksiyonumuzu piyasaya sunduk. Tabii yine bu koleksiyon dnya trendlerini takip eden tekstil firmalar?n?n ihtiyac?n? kar??layacak. Tekstil aksesuar? konusunda yeni koleksiyonlar? sadece uzun zamand?r Tekstil firmalar?na rn ve hizmet veren byk reticilerin verebilece?ini hat?rlatmak isteriz.

Toptan Dantelleri Kimler Kullan?yor?
Kad?n haz?r giyim reticileri, ocuk haz?r giyim reticileri, Abiye haz?r giyim reticileri, ? ama??r? giyim reticileri, orap reticileri, Ev tekstili reticileri, Medikal giyim reticileri, Ayakkab? ve anta, Mobilyac?lard?r. K?saca Trkiyede ve dnyada, ma?azada grp be?endi?iniz ya da evinizde senelerdir kulland???n?z iinde dantel olan her ?eyin reticisinin bizim olma ihtimalimiz ok yksek.

Dantellerimiz Sayesinde lkemizi Temsil Ediyoruz
Dzenli olarak kat?ld???m?z, dnyada sekin ve seilen tekstil aksesuar? firmalar?n?n kat?labildi?i Premire Vision / Fransa gibi fuarlarda dantellerimiz sayesinde lkemizi temsil ediyoruz. Fuar hakk?nda detayl? bilgiye bu siteden ula?abilir, stant yeri ve numaram?z? ?renebilirsiniz.

Dantel reticili?inde Hedefimiz
Trkiyede elde etti?imiz bu m?teri memnuniyetini k?sa zamanda Dnyan?n 5 k?tas?na a?larak severek, gururla imal etti?imiz dantellerimizi, toptan olarak pek ok tekstil firmas?na iletmek. Hali haz?rda bymekte olan ihracat?m?z? daha da h?zland?rmak.