Arayın:+90 (212) 505 0 505  E-posta: leras@leras.com.tr

rnek sayfa

Bu rnek bir sayfad?r. Bir blog yaz?s?ndan farkl?d?r nk belirli bir yerde sabit olarak kal?r ve teman?z?n dola??m mensnde ba?l??? grntlenir(o?u tema destekler). Bir ok insan potansiyel ziyaretilerini kar??lamak ad?na bir Hakk?nda sayfas? kullan?r. ?una benzeyen bir sayfa:

Merhaba! Gndzleri bisikletli kurye, geceleri ise hevesli bir aktrm, buras? da benim sitem. ?stanbul’da ya??yorum, B?d?k isminde harika bir kpe?im var ve piña colada imeyi seviyorum. (Ve ya?mura yakalanmay?.)

…ya da bunun gibi bir ?eyler:

XYZ firmas? 1971’de kurulmu?tur ve kuruldu?undan bu yana kaliteli ?eyler retmektedir. Gotham ?ehrinde konu?lanm?? olan XYZ firmas? 2.000’in zerinde al??an? ile Gotham ?ehri iin her ?eyin en iyisini yapmaya al??maktad?r.

Yeni bir WordPress kullan?c?s? olarak ncelikle ba?lang? sayfas?na giderek bu sayfay? silip kendi sayfalar?n?z? olu?turmal?s?n?z. ?yi e?lenceler!