Arayın:+90 (212) 505 0 505  E-posta: leras@leras.com.tr

İŞ BAŞVURUSU

LERAS TEKSTİL İŞ BAŞVURU SAYFASI

İş başvuru formu:

  KVKK BİLGİLENDİRME VE AÇIK RIZA METNİ
  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(KVKK) ilgili hükümlerine uygun olarak; LERAS TEKSTİL
  KUMAŞÇILIK KONFEKSİYON SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından, KVKK kapsamında, tarafıma gerekli
  bilgilendirmenin yapıldığını, Kişisel Verilerin, Toplama, İşleme, Aktarma, Saklama, Güvenli İmha
  Prosedürü ve Aydınlatma Metni’ni okuduğumu, anladığımı ve onayladığımı, İşe alım süreçleri amacı
  ile sınırlı olmak üzere, “İş Başvuru Formu”ndaki kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerimin (Ad, Soyadı,
  T.C. Kimlik Numarası, e-posta, Adres, Doğum Tarihi ve Yeri, Sosyal Güvenlik Numarası, Uyruk, Ceza
  Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Bilgisi, Kan Grubu, Sağlık Verileri, Din, Mezhep ve Felsefi İnanç,
  Biyometrik ve Genetik Veriler, Dernek, Vakıf ve Sendika üyelikleri, Siyasi Düşünce ve sair, ) de dahil
  olmak üzere işlenmesini, kaydedilmesini, kullanılmasını ve aktarılmasını onayladığımı, Şirket’in meşru
  menfaatinin söz konusu olduğu durumlarda kanunlarda öngörülen sürelere uymak kaydıyla kişisel
  verilerimin saklanmasını ve uygun şekilde imha edilmesini onayladığımı, Hakkımda, adli sicil kayıtları
  dahil, özgeçmiş kontrolü yapılmasını onayladığımı( Önceki işverenlerden alınan referanslar veya aday
  tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontrol sonucu elde edilen
  bilgiler veya LERAS TEKSTİL KUMAŞÇILIK KONFEKSİYON SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından yapılan
  araştırmalar sonucu elde edilen bilgiler) Herhangi bir etki altında kalmaksızın, açık bir şekilde rıza
  gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
  “Bu formu doldurarak Kişisel Verilerim ile ilgili yukardaki açıklamayı okudum ve onaylıyorum”